baner 1 baner 1

Kardiologia

Kardiologia - profilaktyka genetyczna    


Zapraszamy do skorzystania z oferty
szczególnie osoby z problemami kardiologicznymi oraz osoby dotychczas zdrowe, u których w rodzinie występowały czynniki ryzyka pod postacią:

• bardzo wysokiego poziomu cholesterolu, którego  przyczyna może być związana z rodzinnie występującą hipercholesterolemią, niepokojące powinny być zwłaszcza wysokie stężenia cholesterolu frakcji LDL. Wyróżniamy dwie główne przyczyny genetyczne -  mutacje w genie receptora LDL oraz apolipoproteiny B-100. W naszej ofercie odnajdziecie Państwo to badanie pod nazwą hipercholesterolemia, obejmuje ono także geny PCSK9 i LDLRAP1. Kod badania to FHP-NGS.
Do badania zachęcamy zwłaszcza młode osoby, które mają wysokie stężenie cholesterolu we krwi, gdyż objawy chorobowe, takie jak przedwczesne zmiany miażdżycowe, mogą pojawiać się już między 40-45 rokiem życia u  nieleczonych pacjentów.

• żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, która może się ujawniać  jako zwiększona krzepliwość krwi, zakrzepica żył głębokich, udar  czy zatorowość  płucna. Oprócz predyspozycji  genetycznej  znamy także dodatkowe czynniki, które jeszcze  zwiększającą ryzyko wystąpienia tych zaburzeń.
Czynnikami takimi są: unieruchomienie, zabiegi operacyjne, urazy, choroba nowotworowa, ciąża i połóg, choroby z autoagresji (autoimmunologiczne), stosowanie środków antykoncepcyjnych lub hormonalnej terapii zastępczej, palenie papierosów.
Badanie genetyczne w tym kierunku pozwoli ocenić - indywidualną predyspozycję do wystąpienia  żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jak również umożliwi  lekarzowi ocenienie, jakie  czynniki ryzyka najbardziej Państwu zagrażają i jak najlepiej unikać tych zagrożeń.
Zalecane jest wykonanie  badania, które w naszej ofercie znajdziecie Państwo pod nazwą trombofilia wrodzona, które zawiera oznaczenie dwu wariantów genetycznych, związanych z ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - kod F5-2 i  ocenia zmiany w 2 różnych genach (F5 i F2).

• nieprawidłowości budowy i funkcji mięśnia sercowego związane z kardiomiopatią lub nieprawidłowości budowy naczyń objawiające się występowaniem rozwarstwień i tętniaków aorty piersiowej
Kardiomiopatia przerostowa jest jedną z najczęstszych chorób  genetycznych w kardiologii i najczęstszą przyczyną nagłego zgonu  wśród dzieci i młodych dorosłych. Jest wiele genów związanych z tą chorobą. W naszej ofercie pod wspólną nazwą kardiomiopatia przerostowa i rozstrzeniowa znalazły się 33 geny najczęściej badane w tych schorzeniach (kod badania KP-ACMG-NGS) oraz  szeroki panel 80 genów, związanych z kardiomiopatią przerostową, kardiomiopatią rozstrzeniową oraz kardiomiopatią z niescalenia mięśnia lewej komory (LVNC) - kod badania KP-NGS.
Tętniaki i rozwarstwienia aorty piersiowej - w naszej  ofercie badań genetycznych  znalazły się 24 geny, min. ACTA2, TGFBR2, TGFBR1 i MYH11 (kod badania TAAD-NGS). Badania te pozwolą Państwu  na ocenę ryzyka wystąpienia rozwarstwienia  czy  tętniaka aorty piersiowej, jak również  będą pomocne dla lekarza w dalszym postępowaniu z pacjentem  i leczeniu.

U osób przyjmujących (lub u których mają zostać włączone) niektóre leki obniżające ciśnienie tętnicze (np. losartan, metoprolol) i/lub leki przeciwzakrzepowe (warfaryna, klopidogrel) warto również rozważyć wykonanie badania genetycznego mającego na celu określenie sposobu ich metabolizowania  w organizmie. Informacje uzyskane w ten sposób pomogą specjaliście w dobraniu odpowiedniego rodzaju oraz dawek leków, co zwiększa skuteczność leczenia i zmniejsza ryzyko wystąpienia objawów ubocznych.

Do badań dotyczących naszej indywidualnej odpowiedzi na leczenie należą:
  • Ocena aktywności cytochromu P450 2C19   pod kątem leczenia klopidogrelem- kod badania CYP2C19-1
  • Ocena aktywności cytochromu P450 2C9 przy leczeniu candersartanem, irbesartanem, losartanem lub warfaryną – kod badania CYP2C9-1
  • Ocena aktywności cytochromu P450 2D6 przy leczeniu carvedilolem, kodeiną, metoprololem, propranololem lub timololem- kod badania CYP2D6-1