baner 1

Konflikt serologiczny

Co to jest konflikt serologiczny    

Na krwinkach czerwonych człowieka obecne są różne antygeny, które określamy mianem antygenów grupowych krwi. Ludzie różnią się tymi antygenami i mają w związku z tym różne grupy krwi. Osoba posiadająca antygen RhD ma grupę krwi oznaczaną jako RhD dodatnia.
Osoba, u której antygen RhD nie jest obecny, ma grupę krwi RhD ujemną. Jeśli na krwinkach płodu jest obecny antygen, którego nie posiada matka, to jej organizm może rozpoznać ten antygen jako obcy i produkować w stosunku do niego przeciwciała. To właśnie określamy mianem konfliktu serologicznego. Pod wpływem przeciwciał krwinki płodu są niszczone, co może prowadzić do niedokrwistości, niewydolności krążenia, obrzęku a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci płodu. Najczęściej konflikt serologiczny powstaje w zakresie czynnika RhD, czyli wtedy, gdy kobieta jest RhD ujemna, a płód RhD dodatni.


http://rhdtest.pl/wp-content/uploads/2017/09/dziecko-768x585.png