Badania genetyczne

Jak wykonać badanie genetyczne?    

Jak zamówić wykonanie badania?


Do wykonania badania genetycznego potrzebna jest próbka materiału biologicznego pacjenta - krwi lub śliny. Prawie wszystkie dostępne w NZOZ Genomed badania wykonujemy ze śliny. Tylko do niektórych badań jest wymagana krew żylna pobierana do próbówki. Każdy rodzaj pobrania materiału biologicznego wykonujemy w siedzibie NZOZ Genomed.

Badania genetyczne możesz wykonać nie wychodząc z domu.

Genomed, na życzenie klienta, wysyła specjalny zestaw, dostosowany do zamawianego badania i potrzeb pacjenta składający się z:

  • Dla badań wykonywanych ze śliny – probówka z płynem konserwującym (zestaw niezalecany dla dzieci poniżej 5 roku życia – wymaga naplucia do probówki). Cena zestawu to 50 PLN. Cena nie obejmuje kosztów wysyłki: zestawu do klienta, próbki do NZOZ Genomed.
  • Dla INFANO i innych badań wykonywanych z wymazu – gąbko-wymazówka do zebrania śliny i nabłonka z jamy ustnej wraz z płynem konserwujacym. Cena ujęta w badaniu INFANO lub 50 PLN. Cena nie obejmuje kosztów wysyłki: zestawu do klienta, próbki do NZOZ Genomed.
Badanie genetyczne i zestaw do pobrania materiału biologicznego można zamówić przez internet, telefonicznie pod numerem telefonu 22 644 60 19 ( w godz. 9-17), e-mail: diagnostyka@genomed.pl.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.08.2015 (Poz. 1372) zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych, zlecenie badania genetycznego musi zawierać pieczęć i podpis lekarza zlecającego badanie. Wyjątek stanowią badania genetyczne z tkanki nowotworowej.

UWAGA! Badanie kariotypu (KAR-1 i NP-5) wykonywane jest wyłącznie z krwi żylnej pobieranej do probówki z heparyną.

Pobieranie materiału biologicznego


Badanie wykonywane ze śliny

INSTRUKCJA POBIERANIA ŚLINY - zestaw NORGEN 

Badanie wykonywane z krwi żylnej

INSTRUKCJA POBIERANIA KRWI ŻYLNEJ DO PROBÓWKI 
(do zastosowania w przypadku pobrań poza siedzibą NZOZ Genomed)
Każdy rodzaj pobrania materiału biologicznego wykonujemy w siedzibie NZOZ Genomed:
  • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9.00 - 16.30
  • środa: 11.00 - 18.00
  • w innych godzinach po uzgodnieniu terminu telefonicznie lub e-mailowo
W celu usprawnienia obsługi prosimy o umówienie się na pobranie telefoniczne (tel. 22 644 60 19) lub e-mailowo.

Termin pobrania krwi od dzieci do lat 10 umawiany jest telefonicznie. Pobrania są możliwe we wtorki 12.00-13.00 i środy 16.00-18.00.

Wymagane formularze


DLA PACJENTÓW, KTÓRZY SAMI FINANSUJĄ BADANIE:
  Zlecenie wykonania molekularnego badania genetycznego z deklaracją świadomej zgody na wykonanie badania dla pacjentów indywidualnych

  Formularz - Oświadczenie dotyczące danych osobowych - RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.08.2015 (Poz. 1372) zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych, zlecenie badania genetycznego musi zawierać pieczęć i podpis lekarza zlecającego badanie.
Wyjątek stanowią badania genetyczne z tkanki nowotworowej.
W celu wykonania badania konieczne będzie uzyskanie podpisu lekarza na Zleceniu lub dołączenie skierowania na zlecane badanie.


DLA LEKARZY I OŚRODKÓW KIERUJĄCYCH PACJENTÓW NA BADANIE:
  Deklaracja świadomej zgody
  Skierowanie na badanie

Prosimy o szczególne dokładne podanie imienia i nazwiska osoby badanej, jej numeru PESEL lub daty urodzenia, a także podanie jak najdokładniejszych danych klinicznych w celu uniknięcia błędu przy rejestrowaniu osoby badanej. Im dokładniejsze będą dane kliniczne, tym pełniejsza będzie interpretacja uzyskanego wyniku badania genetycznego!

Wysyłka


Pobrany materiał biologiczny wraz z formularzami Deklaracja świadomej zgody na badanie genetyczne oraz Skierowanie na badanie (gdy pacjent nie płaci sam za badanie) należy wysłać na adres:

NZOZ GENOMED
ul. Ponczowa 12
02-971 WARSZAWA

Przesyłkę należy wysłać pocztą kurierską lub ewentualnie przesyłką priorytetową Pocztą Polską. Koszt przesyłki ponosi zamawiający wykonanie badania.

 Pobierz instrukcję TRANSPORTU MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO (KRWI PEŁNEJ, PLAM KRWI, PREPARATÓW DNA) DO LABORATORIUM NZOZ GENOMED

Wyniki


Wynik badania genetycznego zostanie wysłany pocztą na adres wskazany na formularzu. Istnieje możliwość wysłania wyniku przesyłką kurierską (TNT, koszt 26 PLN) - koszt ponosi wtedy zlecający badanie.

Osobisty odbiór wyników w siedzibie NZOZ Genomed, ul. Ponczowa 12

Płatność


Osoby prywatne (niekierowane do Genomedu przez placówki współpracujące) proszone są o dokonanie wpłaty przed przystąpieniem do wykonania badania.

Badanie genetyczne i zestaw do pobrania materiału biologicznego można zamówić przez internet . Cena za badania i zestaw do pobrania materiału genetycznego zostanie wyliczona przez formularz przy składaniu zamówienia. Możliwa jest płatność kartą kredytową, przelewem elektronicznym lub przelewem bankowym.

Dla pacjentów, którzy preferują złożenia zamówienia telefonicznie lub e-mailowo ceny badań podane są w tabelach.
Do ceny badania należy w tym przypadku doliczyć:

  • cenę zestawu do pobierania materiału biologicznego ze śliny, wysyłka kurierem: 75 PLN
  • cenę zestawu do pobrania materiału biologicznego ze śliny, wysyłka Pocztą Polską: 60 zł
  • cenę dostarczenia wyniku, w przypadku kiedy ma być on wysłany przesyłką kurierską: 26 PLN
  • cenę dostarczenia wyniku, w przypadku kiedy ma być on wysłany listem poleconym: 8 PLN


Opłaty za badanie należy dokonać zgodnie z poniższymi informacjami:

Nr konta:   56 1600 1374 0003 0052 0282 6001
Bank:   BNP Paribas S.A.
Odbiorca:   Genomed S.A.
  ul. Ponczowa 12,
  02-971 WARSZAWA
Tytuł płatności:   imię i nazwisko osoby badanej,
  kod lub nazwa badania jakie ma być wykonane