baner 1

Badania genetyczne

Parento

Parento
Kod badania: PARENMAX-1

PARENTO MAXIMUM - badanie indywidualne
Przesiewowe badanie nosicielstwa chorób genetycznych. Analizy sekwencji ponad 1700 genów (kobiety) lub ponad 1500 (mężczyźni) na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). Badanie obejmuje wszystkie znane geny odpowiedzialne za choroby recesywne i sprzężone z płcią, które mogą być wiarygodnie ocenione metodą NGS oraz rozszerzenie o analizę w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) (obie płcie), wrodzonego przerostu kory nadnerczy (WPN) (obie płcie) oraz zespołu łamliwego chromosomu X (FraX) (kobiety)

Termin realizacji: Czas: do 12 tygodni

Cena:  5500,00 zł
Dodaj do koszyka

Badanie wykonujemy:

Ikona opcji  ze śliny (pobranie materiału wymaga naplucia do probówki, zestaw niezalecany dla dzieci poniżej 5 roku życia)
Ikona opcji  z krwi żylnej
Parento
Kod badania: PARENMAX-2

PARENTO MAXIMUM - dla pary
Przesiewowe badanie nosicielstwa chorób genetycznych. Analizy sekwencji prawie1700 genów (kobiety) lub prawie 1500 (mężczyźni) na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). Badanie obejmuje wszystkie znane geny odpowiedzialne za choroby recesywne i sprzężone z płcią, które mogą być wiarygodnie ocenione metodą NGS oraz rozszerzenie o analizę w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) (obie płcie), wrodzonego przerostu kory nadnerczy (WPN) (obie płcie) oraz zespołu łamliwego chromosomu X (FraX) (kobiety). Cena za osobę - badanie należy zamówić dla każdej osoby z pary.

Termin realizacji: Czas: do 12 tygodni

Cena:  4900,00 zł
Dodaj do koszyka

Badanie wykonujemy:

Ikona opcji  ze śliny (pobranie materiału wymaga naplucia do probówki, zestaw niezalecany dla dzieci poniżej 5 roku życia)
Ikona opcji  z krwi żylnej
Parento
Kod badania: PARENOPT-1

PARENTO OPTIMUM - badanie indywidualne
Przesiewowe badanie nosicielstwa chorób genetycznych. Analizy sekwencji 152 (kobiety) lub 137 (mężczyźni) genów; badanie obejmuje 60 najczęstszych chorób genetycznych w populacji polskiej (częstość nosicielstwa >1/200) oraz >50 innych poważnych chorób genetycznych, w tym rozszerzenie o analizę w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) (obie płcie), wrodzonego przerostu kory nadnerczy (WPN) (obie płcie) oraz zespołu łamliwego chromosomu X (FraX) (kobiety)

Termin realizacji: Czas: do 8 tygodni

Cena:  3900,00 zł
Dodaj do koszyka

Badanie wykonujemy:

Ikona opcji  ze śliny (pobranie materiału wymaga naplucia do probówki, zestaw niezalecany dla dzieci poniżej 5 roku życia)
Ikona opcji  z krwi żylnej
Parento
Kod badania: PARENOPT-2

PARENTO OPTIMUM - dla pary
Przesiewowe badanie nosicielstwa chorób genetycznych. Analizy sekwencji 152 (kobiety) lub 137 (mężczyźni) genów; badanie obejmuje 60 najczęstszych chorób genetycznych w populacji polskiej (częstość nosicielstwa  >1/200) oraz >50 innych poważnych chorób genetycznych, w tym rozszerzenie o analizę w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) (obie płcie), wrodzonego przerostu kory nadnerczy (WPN) (obie płcie) oraz zespołu łamliwego chromosomu X (FraX) (kobiety). Cena za osobę - badanie należy zamówić dla każdej osoby z pary.

Termin realizacji: Czas: do 8 tygodni

Cena:  3400,00 zł
Dodaj do koszyka

Badanie wykonujemy:

Ikona opcji  ze śliny (pobranie materiału wymaga naplucia do probówki, zestaw niezalecany dla dzieci poniżej 5 roku życia)
Ikona opcji  z krwi żylnej