Badania genetyczne

Parento

Parento
Test code: PARENMAX-1

PARENTO MAXIMUM - badanie indywidualne
Przesiewowe badanie nosicielstwa chorób genetycznych. Analizy sekwencji ponad 1700 genów (kobiety) lub ponad 1500 (mężczyźni) na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). Badanie obejmuje wszystkie znane geny odpowiedzialne za choroby recesywne i sprzężone z płcią, które mogą być wiarygodnie ocenione metodą NGS oraz rozszerzenie o analizę w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) (obie płcie), wrodzonego przerostu kory nadnerczy (WPN) (obie płcie) oraz zespołu łamliwego chromosomu X (FraX) (kobiety)

Processing Time: Time: up to 12 weeks

Price:  5500.00 zł
Dodaj do koszyka

We perform genetic testing from:

Ikona opcji  saliva (the Oragene kit, spitting into a tube is required for sample collection, therefore the kit is not suitable for children under the age of 5)
Ikona opcji  venous blood collected
Parento
Test code: PARENMAX-2

PARENTO MAXIMUM - dla pary
Przesiewowe badanie nosicielstwa chorób genetycznych. Analizy sekwencji prawie1700 genów (kobiety) lub prawie 1500 (mężczyźni) na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). Badanie obejmuje wszystkie znane geny odpowiedzialne za choroby recesywne i sprzężone z płcią, które mogą być wiarygodnie ocenione metodą NGS oraz rozszerzenie o analizę w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) (obie płcie), wrodzonego przerostu kory nadnerczy (WPN) (obie płcie) oraz zespołu łamliwego chromosomu X (FraX) (kobiety). Cena za osobę - badanie należy zamówić dla każdej osoby z pary.

Processing Time: Time: up to 12 weeks

Price:  4900.00 zł
Dodaj do koszyka

We perform genetic testing from:

Ikona opcji  saliva (the Oragene kit, spitting into a tube is required for sample collection, therefore the kit is not suitable for children under the age of 5)
Ikona opcji  venous blood collected
Parento
Test code: PARENOPT-1

PARENTO OPTIMUM - badanie indywidualne
Przesiewowe badanie nosicielstwa chorób genetycznych. Analizy sekwencji 152 (kobiety) lub 137 (mężczyźni) genów; badanie obejmuje 60 najczęstszych chorób genetycznych w populacji polskiej (częstość nosicielstwa >1/200) oraz >50 innych poważnych chorób genetycznych, w tym rozszerzenie o analizę w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) (obie płcie), wrodzonego przerostu kory nadnerczy (WPN) (obie płcie) oraz zespołu łamliwego chromosomu X (FraX) (kobiety)

Processing Time: Time: up to 8 weeks

Price:  3900.00 zł
Dodaj do koszyka

We perform genetic testing from:

Ikona opcji  saliva (the Oragene kit, spitting into a tube is required for sample collection, therefore the kit is not suitable for children under the age of 5)
Ikona opcji  venous blood collected
Parento
Test code: PARENOPT-2

PARENTO OPTIMUM - dla pary
Przesiewowe badanie nosicielstwa chorób genetycznych. Analizy sekwencji 152 (kobiety) lub 137 (mężczyźni) genów; badanie obejmuje 60 najczęstszych chorób genetycznych w populacji polskiej (częstość nosicielstwa  >1/200) oraz >50 innych poważnych chorób genetycznych, w tym rozszerzenie o analizę w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) (obie płcie), wrodzonego przerostu kory nadnerczy (WPN) (obie płcie) oraz zespołu łamliwego chromosomu X (FraX) (kobiety). Cena za osobę - badanie należy zamówić dla każdej osoby z pary.

Processing Time: Time: up to 8 weeks

Price:  3400.00 zł
Dodaj do koszyka

We perform genetic testing from:

Ikona opcji  saliva (the Oragene kit, spitting into a tube is required for sample collection, therefore the kit is not suitable for children under the age of 5)
Ikona opcji  venous blood collected