Badania genetyczne

Epilepsy

Epilepsy
Test code: CAE-NGS

Childhood absence epilepsy (CAE). NGS analysis of 6 genes related to CAE: GABRG2, GABRA1, SLC2A1, JRK, GABRB3 and CACNA1H

Processing Time: Time: up to 8 weeks

Price:  2500.00 zł
Dodaj do koszyka

We perform genetic testing from:

Ikona opcji  saliva (the Oragene kit, spitting into a tube is required for sample collection, therefore the kit is not suitable for children under the age of 5)
Ikona opcji  venous blood collected
Ikona opcji  trophoblast
Epilepsy
Test code: DRAVET-NGS

Dravet syndrome. NGS analysis of 7 genes related to disease: SCN1A, GABRG2, SCN2A, SCN9A, GABRA1, PCDH19 and STXBP1

Processing Time: Time: up to 8 weeks

Price:  2500.00 zł
Dodaj do koszyka

We perform genetic testing from:

Ikona opcji  saliva (the Oragene kit, spitting into a tube is required for sample collection, therefore the kit is not suitable for children under the age of 5)
Ikona opcji  venous blood collected
Epilepsy
Test code: EPI1-NGS

Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych padaczki, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES).

Processing Time: Time: up to 14 weeks

Price:  3800.00 zł
Dodaj do koszyka

We perform genetic testing from:

Ikona opcji  saliva (the Oragene kit, spitting into a tube is required for sample collection, therefore the kit is not suitable for children under the age of 5)
Ikona opcji  venous blood collected