Badania genetyczne

Skeletal dysplasias

Skeletal dysplasias
Test code: EVCS-NGS

Zespół Ellisa-van Crevelda (EVCS). Analiza sekwencji kodującej genów EVC i EVC2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji

Processing Time: Time: up to 8 weeks

Price:  2100.00 zł
Dodaj do koszyka

We perform genetic testing from:

Ikona opcji  saliva (the Oragene kit, spitting into a tube is required for sample collection, therefore the kit is not suitable for children under the age of 5)
Ikona opcji  venous blood collected
Skeletal dysplasias
Test code: TCS-NGS

Processing Time: Time: up to 8 weeks

Price:  2500.00 zł
Dodaj do koszyka

We perform genetic testing from:

Ikona opcji  saliva (the Oragene kit, spitting into a tube is required for sample collection, therefore the kit is not suitable for children under the age of 5)
Ikona opcji  venous blood collected
Ikona opcji  z wymazu (zestaw dedykowany dla niemowląt i małych dzieci)
Skeletal dysplasias
Test code: CED-NGS

Processing Time: Time: up to 8 weeks

Price:  2500.00 zł
Dodaj do koszyka

We perform genetic testing from:

Ikona opcji  saliva (the Oragene kit, spitting into a tube is required for sample collection, therefore the kit is not suitable for children under the age of 5)
Ikona opcji  venous blood collected
Ikona opcji  z wymazu (zestaw dedykowany dla niemowląt i małych dzieci)
Skeletal dysplasias
Test code: AHG-NGS

Najczęstsze dysplazje szkieletowe ze skróceniem kończyn w okresie prenatalnym (AHG). Analiza sekwencji kodującej genów ALPL, COL1A1, COL1A2, COL2A1, FGFR3, SLC26A2, SOX9, TRIP11, z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji

Processing Time: Time: up to 6 weeks

Price:  2500.00 zł
Dodaj do koszyka

We perform genetic testing from:

Ikona opcji  saliva (the Oragene kit, spitting into a tube is required for sample collection, therefore the kit is not suitable for children under the age of 5)
Ikona opcji  venous blood collected
Ikona opcji  z wymazu (zestaw dedykowany dla niemowląt i małych dzieci)
Ikona opcji  trophoblast
Skeletal dysplasias
Test code: FND-NGS

Dysplazja czołowo-nosowa (FND). Analiza sekwencji kodującej genów ALX1, ALX3, ALX4 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji

Processing Time: Time: up to 8 weeks

Price:  2500.00 zł
Dodaj do koszyka

We perform genetic testing from:

Ikona opcji  saliva (the Oragene kit, spitting into a tube is required for sample collection, therefore the kit is not suitable for children under the age of 5)
Ikona opcji  venous blood collected
Ikona opcji  z wymazu (zestaw dedykowany dla niemowląt i małych dzieci)
Skeletal dysplasias
Test code: MICF-NGS

Małogłowie/ mikrocefalia. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES).

Processing Time: Time: up to 14 weeks

Price:  3800.00 zł
Dodaj do koszyka

We perform genetic testing from:

Ikona opcji  saliva (the Oragene kit, spitting into a tube is required for sample collection, therefore the kit is not suitable for children under the age of 5)
Ikona opcji  venous blood collected
Ikona opcji  z wymazu (zestaw dedykowany dla niemowląt i małych dzieci)
Skeletal dysplasias
Test code: NWS-NGS

Niskorosłość/ niedobór wzrostu. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES).

Processing Time: Time: up to 14 weeks

Price:  3800.00 zł
Dodaj do koszyka

We perform genetic testing from:

Ikona opcji  saliva (the Oragene kit, spitting into a tube is required for sample collection, therefore the kit is not suitable for children under the age of 5)
Ikona opcji  venous blood collected
Ikona opcji  z wymazu (zestaw dedykowany dla niemowląt i małych dzieci)
Skeletal dysplasias
Test code: OCHD-NGS

Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, zgodnie z klasyfikacją 2019 Nosology Committee of the International Skeletal Dysplasia Society, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES).

Processing Time: Time: up to 14 weeks

Price:  3800.00 zł
Dodaj do koszyka

We perform genetic testing from:

Ikona opcji  saliva (the Oragene kit, spitting into a tube is required for sample collection, therefore the kit is not suitable for children under the age of 5)
Ikona opcji  venous blood collected
Ikona opcji  z wymazu (zestaw dedykowany dla niemowląt i małych dzieci)