Badania genetyczne

Myotonia

Myotonia
Test code: ZMIO-SNGS

Najczęstsze miotonie. Badanie obejmuje analizę całej sekwencji kodującej genów CLCN1 i SCN4A odpowiedzialnych za najczęstsze typy miotonii niedystroficznych.

Processing Time: Time: up to 14 weeks

Price:  1700.00 zł
Dodaj do koszyka

We perform genetic testing from:

Ikona opcji  saliva (the Oragene kit, spitting into a tube is required for sample collection, therefore the kit is not suitable for children under the age of 5)
Ikona opcji  venous blood collected
Dystrofia miotoniczna
Test code: DM-POJ

Dystrofia miotoniczna (DM) - pojedynczy typ. Analiza w kierunku DM1 (ekspansja powtórzeń CTG w genie DMPKalbo DM2 (ekspansja powtórzeń motywu złożonego (TG)n(TCTG)n(CCTG)n w genie CNBP 1

Processing Time: Time: up to 10 weeks

Price:  850.00 zł
Dodaj do koszyka

We perform genetic testing from:

Ikona opcji  venous blood collected
Muscular Dystrophy
Test code: DM1/DM2

Myotonic Dystrophy. Screening for CTG repeat expansion in the DMPK gene and complex repeat motif(TG)n(TCTG)n(CCTG)n expansion in the CNBP gene 1

Processing Time: Time: up to 10 weeks

Price:  1150.00 zł
Dodaj do koszyka

We perform genetic testing from:

Ikona opcji  venous blood collected