Badania genetyczne

Additional services

ACE I/D polymorphism
Test code: ACE-1

ACE I/D genetic polymorphism

Processing Time: Time: up to 3 weeks

Price:  390.00 zł
Dodaj do koszyka

We perform genetic testing from:

Ikona opcji  saliva (the Oragene kit, spitting into a tube is required for sample collection, therefore the kit is not suitable for children under the age of 5)
Ikona opcji  venous blood collected
Ikona opcji  z wymazu (zestaw dedykowany dla niemowląt i małych dzieci)
Sickle cell disease
Test code: HBB-1

Sickle cell anaemia. Screening for AA, AS and SS genotypes - identification of the HBB gene most common pathogenic variant responsible for HbS.

Processing Time: Time: up to 3 weeks

Price:  400.00 zł
Dodaj do koszyka

We perform genetic testing from:

Ikona opcji  saliva (the Oragene kit, spitting into a tube is required for sample collection, therefore the kit is not suitable for children under the age of 5)
Ikona opcji  venous blood collected
Additional services
Test code: INNE-1

Any marker or mutation from the GENOMED offer, except MLPA

Processing Time: Time: up to uzgodnienia liczba weeks

Price:  350.00 zł
Dodaj do koszyka

We perform genetic testing from:

Ikona opcji  saliva (the Oragene kit, spitting into a tube is required for sample collection, therefore the kit is not suitable for children under the age of 5)
Ikona opcji  venous blood collected
Additional services
Test code: INNE-5

Biobanking (up to 5 years).

Processing Time: Time: up to uzgodnienia liczba weeks

Price:  100.00 zł
Dodaj do koszyka

We perform genetic testing from:

Ikona opcji  saliva (the Oragene kit, spitting into a tube is required for sample collection, therefore the kit is not suitable for children under the age of 5)
Ikona opcji  venous blood collected
Additional services
Test code: INNE-4

Analysis of a mutation/amplicon not included in the standard offer.

Processing Time: Time: up to uzgodnienia liczba weeks

Price:  650.00 zł
Dodaj do koszyka

We perform genetic testing from:

Ikona opcji  saliva (the Oragene kit, spitting into a tube is required for sample collection, therefore the kit is not suitable for children under the age of 5)
Ikona opcji  venous blood collected
Ikona opcji  z wymazu (zestaw dedykowany dla niemowląt i małych dzieci)
Additional services
Test code: INNE-6

Badanie nosicielstwa choroby uwarunkowanej recesywnie. Identyfikacja wariantów genetycznych stwierdzonych uprzednio w badaniu NGS przeprowadzonym w Laboratorium NZOZ Genomed.

Processing Time: Time: up to uzgodnienia liczba weeks

Price:  600.00 zł
Dodaj do koszyka

We perform genetic testing from:

Ikona opcji  saliva (the Oragene kit, spitting into a tube is required for sample collection, therefore the kit is not suitable for children under the age of 5)
Ikona opcji  venous blood collected
Ikona opcji  z wymazu (zestaw dedykowany dla niemowląt i małych dzieci)
Additional services
Test code: INNE-7

Badanie nosicielstwa choroby uwarunkowanej dominująco. Identyfikacja rodzinnego wariantu genetycznego stwierdzonego uprzednio w badaniu NGS przeprowadzonym w Laboratorium NZOZ Genomed.

Processing Time: Time: up to uzgodnienia liczba weeks

Price:  350.00 zł
Dodaj do koszyka

We perform genetic testing from:

Ikona opcji  saliva (the Oragene kit, spitting into a tube is required for sample collection, therefore the kit is not suitable for children under the age of 5)
Ikona opcji  venous blood collected
Ikona opcji  z wymazu (zestaw dedykowany dla niemowląt i małych dzieci)
Additional services
Test code: INNE-NGS

Analiza metodą NGS całej sekwencji kodującej dowolnego genu  z paneli genowych dostępnych  w ofercie NZOZ Genomed (z wyłączeniem paneli w oparciu o WES).
Zamówienie tego badania może nastąpić WYŁĄCZNIE po uzyskaniu zgody laboratorium (diagnostyka@genomed.pl)

Processing Time: Time: up to uzgodnienia liczba weeks

Price:  1800.00 zł
Dodaj do koszyka

We perform genetic testing from:

Ikona opcji  saliva (the Oragene kit, spitting into a tube is required for sample collection, therefore the kit is not suitable for children under the age of 5)
Ikona opcji  venous blood collected